Logistyka i spedycja  >>  Transport chemikaliów


Transport chemikaliów stawia przedsiębiorstwu transportowemu szczególnie surowe wymagania.

Ponieważ firma Megatransport jest świadoma wysokiej odpowiedzialności względem osób i środowiska naturalnego to dbamy o to, aby kierowcy byli wykwalifikowanymi specjalistami w przewozie chemikaliów.

© 2012 MEGA TRANSPORT